Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Wierzę w Boga...,

Na dużych paciorkach 1 raz:

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach 10 razy:

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie 3 razy:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejeson, Chryste, elejson. Kyrie,elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo, - módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad Pannami
Matko Chrystusowa
Matko Kościoła
Matko łaski Bożej
Matko nieskalana
Matko najczystsza
Matko dziewicza
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko Stworzyciela
Matko Zbawiciela
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego
Przybytku chwalebny
Przybytku sławnej pobożności
Różo Duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Dziewic
Królowo wszystkich Świętych
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta
Królowo wniebowzięta
Królowo Różańca Świętego
Królowo Rodzin
Królowo Pokoju
Królowo Polski
Królowo Świata

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami Panie.

W. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

W okresie wielkanocnym:
W. Raduj się i wesel Panno Maryjo, Alleluja.
O. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się: Proszę Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Mary, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczna radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen