Przy naszej parafii istnieją trzy Koła Żywego Różańca Dorosłych i jedno Koło Żywego Różańca Dzieci. 

Zapraszamy dorosłych i dzieci do tworzenia kolejnych Kół. Totus Tuus Maryjo!

SPOTKANIA - Dorośli w pierwszą środę miesiąca o godz. 19:30 (po adoracji); Dzieci w  pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 12:00

________________________________________________________________

Bł. Kard. Stefan Wyszyński stwierdza, że „Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymać na żadnej tajemnicy, trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu”.

Nadto św. Jan Paweł II mówi, że „Różaniec to przedziwna modlitwa, którą bardzo ukochałem od młodzieńczych lat. Modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk, dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Przedziwna modlitwa w swej prostocie i głębi zarazem. […]. Proszę Was odmawiajcie Różaniec”.

Różaniec to rozważanie razem z Maryją podstawowych tajemnic Ewangelii od Wcielenia Syna Bożego poprzez Odkupienie na Krzyżu i Zmartwychwstanie Chrystusa aż po Zesłanie Ducha Świętego i chwałę nieba, w której uczestniczy Maryja przy boku swojego Syna. Prowadzi on do autentycznego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem przy pomocy Jego Matki. Jest to modlitwa niezwykle skuteczna, zwycięża moce ciemności, dźwiga grzeszników, umacnia chorych, podnosi upadających na duchu, daje siłę w chwilach doświadczeń, broni od nieprzyjaciół.

Często, nawet ludzie bardzo religijni stwierdzają, że modlą się na różańcu, ale prywatnie. Nie potrzeba im do tego wspólnoty. Jest to prawda, jednakże wspólnota nadaje różańcowi o wiele głębszy wymiar. Sprawia, że nie jest to tylko modlitwa indywidualna, ale wspólnotowa, która jednoczy się w konkretnej intencji. Comiesięczne spotkania powiązane z wymianą tajemnic są dzięki krótkiej konferencji także czasem refleksji nad różańcem i duchowością Maryi. Koła Żywego Różańca pamiętają o swoich członkach w modlitwie za życia i po ich śmierci. W miarę możliwości uczestniczą w pogrzebach oraz zamawiają Msze św. za żywych i zmarłych członków, co w przypadku utraty wiary w rodzinie może być jedyną nadzieją, że ktoś po śmierci będzie o nas pamiętał.

Każde Koło składa się z 20 osób, z których każda odmawia przez cały miesiąc jeden dziesiątek różańca połączonego z rozważaniem. Opiekunem Koła jest zelator, czyli osoba, która koordynuje i motywuje, a w razie nieobecności przekazuje kolejną tajemnicę oraz intencje na dany miesiąc.   

Przy naszej parafii istnieją trzy Koła Żywego Różańca Dorosłych i jedno Koło Żywego Różańca Dzieci. 

Obowiązkami członka Żywego Różańca są:
- Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
- Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
- Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
- Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
- Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
- Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
- w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
- Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
- Ofiarowania Pańskiego (2 II),
- Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
- Zmartwychwstania Pańskiego,
- Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
- w święto Królowej Różańca świętego
- oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).