"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" (KKK 1213)

 


Dokumenty potrzebne do chrztu:
* akt urodzenia dziecka
* zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego i przyjęła sakrament bierzmowania,
* dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania - dane te podaje się wypisane w formularzu, który można ściągnąć tutaj)
* jeżeli dziecko nie mieszka na terenie parafii, w której ma przyjąć sakrament chrztu potrzebna jest zgoda proboszcza parafii, do której przynależy.

Rzeczy potrzebne do chrztu:
* świeca,
* biała szata.

Czas zgłoszenia:
Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej. Spotkanie takie odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 17:00.
Najpóźniej na 2 tygodnie przed chrztem rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej by ustalić termin chrztu dziecka.
W dniu udzielania sakramentu, 15 min. przed mszą rodzice i chrzestni dziecka zgłaszają się do zakrystii w celu podpisania dokumentów i przedłożenia zaświadczenia, że skorzystali z sakramentu pokuty.

Obowiązki rodziców dziecka:
- przygotowują się do chrztu dziecka,
- są obecni,
- publicznie proszą o chrzest,
- kreślą znak krzyża na czole dziecka,
- wyrzekają się szatana,
- składają wyznanie wiary,
- otrzymują specjalne błogosławieństwo,
- doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie),
- są świadkami wiary dla dziecka,
- przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
- spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.),
- razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
- wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
- obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
- świętują dzień Patrona,
- uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
- zawierzają dziecko Bogu w codziennej modlitwie.

Obowiązki rodziców chrzestnych:
- wyznaczeni przez rodziców,
- przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie,
- nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest,
- należą do Kościoła katolickiego,
- jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie,
- wyrzekają się szatana,
- wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest,
- otrzymują specjalne błogosławieństwo,
- trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu,
- pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka,
- prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie,
- żyją wiarą, nadzieją i miłością,
- modlą się za chrześniaka,
- kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną,
- zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium,
- w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
* jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu,
* ukończył 16 lat,
* jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
* jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
* nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.