Zwyczajnym dniem do udzielania Sakramentu Chrztu Świętego w naszej parafii jest każda niedziela, na Mszy Świętej o godz. 12:00. W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę rodziców dziecka każdy inny dzień, jeżeli termin i godzina nie koliguje z innymi już zaplanowanymi akcjami liturgicznymi.

Dokumenty do chrztu:
➢ Odpis aktu urodzenia dziecka
z Urzędu Stanu Cywilnego
➢ Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
➢ Dane rodziców chrzestnych
(dokładny adres z kodem pocztowym)
➢ Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z parafii właściwych do ich miejsca zamieszkania, wskazujące na fakt, że przyjęli sakrament bierzmowania, są wierzący i praktykujący oraz mogą pełnić funkcję rodzica chrzestnego
➢ Zaświadczenia o odbytej spowiedzi rodziców i rodziców chrzestnych

Obowiązkiem Rodziców i Rodziców Chrzestnych jest uczestniczenie w naukach przedchrzcielnych w naszej lub innej parafii (dotyczy rodziców chrzestnych).
Termin nauk każdorazowo ustala się z kapłanem w kancelarii podczas ustalania terminu chrztu.

Zaświadczenia „Świadectwo Rodzica Chrzestnego” wydawane jest każdorazowo na prośbę osoby, której dotyczy lub za okazaniem odpowiedniego upoważnienia.
(RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z 25 maja 2018 roku)

W przypadku osób, które są zamieszkałe na terenie parafii, ale Sakrament Bierzmowania przyjęły w innej parafii wymagane jest okazanie zaświadczenia.