"Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą" /KKK 1422/

„ Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty ”

Przed każdą Mszą świętą jest możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Nie udziela się sakramentu pokuty podczas Mszy św.

Należy pamiętać o właściwym przygotowaniu się do tego sakramentu. Dla chrześcijanina taką pomocą są warunki dobrej spowiedzi:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Stałe konfesjonały w Poznaniu
Fara św. Stanisława bpa, ul. Głołębia 1 - godz. 6:00-19:30
Dominikanie, ul. Kościuszki 99 - w czasie mszy o 7:00, 8:00, 12:00 oraz 16:00-19:30
OFMConv, ul. Franciszkańska 2 (Wzgórze Przemysła)- poniedziałek-piątek 10:00-12:30 i 15:00-17:30; sobota 15:00-17:30
Franciszkanie, ul. Garbary 22 - na dzwonek godz. 7:00-11:00 oraz 14:30-18:30
Karmelici, ul. Działowa 25 - godz. 15:00-19:00